Kontaktlista

Ordförande Paul Sundh                          070-57 56 919
Kassör Stellan Svensson                         070-20 84 479
Sekreterare Mia Andersson                     073-32 44 723
Ledamot Marcus Johnsson                      070-38 12 060
Ledamot Göran Wickström                      070-81 92 930
Ledamot Roland Karlsson                        070-30 80 114
Ledamot Jan-Åke Karlsson                      076-80 13 295
Suppleant Liselott Ottosson-Sehlin          070-30 23 200
Suppleant Johan Wirell                           073-31 03 388


Marknad/Loppis
Sista söndagen i april varje år är det marknad/loppis.
Kontaktperson: Liselott Ottosson - Sehlin
Tfn: 070-30 23 200
E-post:linneaottosson@hotmail.com
Regnbågsvägen 32, 343 74 LIATORP :: Bokningstelefon. 0768-45 65 17