Kontaktlista

För bokning av lokaler kontaka Irene Thyrell på 0768-45 65 17

Ordförande Paul Sundh                          070-57 56 919
Kassör Stellan Svensson                         070-20 84 479
Sekreterare Mia Andersson                     073-32 44 723
Ledamot Marcus Johnsson                      070-38 12 060
Ledamot Göran Wickström                      070-81 92 930
Ledamot Roland Karlsson                        070-30 80 114
Ledamot Jan-Åke Karlsson                      076-80 13 295
Suppleant Liselott Ottosson-Sehlin          070-30 23 200
Suppleant Johan Wirell                           073-31 03 388


Regnbågsvägen 32, 343 74 LIATORP :: Bokningstelefon. 0768-45 65 17