Information till hyresgäster i Medborgarhuset

Hyra
Hyresgäst är den som bokar lokaler hos oss.
Hyresgästen beställer lokaler samt antal bord och stolar som beräknas.

Hyrtider
Normal uthyrningstid är från kl 12.00 dag 1 till kl 12.00 dagen efter.

Ansvar
Under uthyrningstiden ansvarar hyresgästen för att hyrda lokaler
och annan utrustning vårdas så att inte onödig skada uppstår.

Skada
Skador som uppstår på grund av oaktsamhet bekostas av hyresgästen.

Städning
Hyresgästen städar efter sig i lokalerna. Anvisningar finns i köket.
Är städningen ej godkänd vid efterbesiktningen debiteras hyresgästen för ev kostnader.

Larm
Utrymningslarm finns i lokalen. Vid larm skall alla gäster genast samlas utanför
huvudingången vid Hjärteparken. Hyresgästen ansvarar för att alla gäster blir informerade
då festen börjar samt ansvarar för att brandskyddet efterföljs.
Vid brand kontaktar ansvarig hyresgäst genast räddningstjänsten på tel 112.
Telefon finns på fönsterbrädan i diskrummet.

20 år
Ansvarig person som skall hyra lokalen måste ha fyllt 20 år.
För ungdomsfester skall minst 3 föräldrarpar vara med i lokalen under hela kvällen.
Detta är en extra säkerhet för ungdomarna.

Nyckel
Nyckel till lokalen kvitteras ut samtidigt med att dessa föreskrifter överlämnas till hyresgästen.
Nyckeln skall lämnas tillbaka vid efterbesiktningen.

Besiktning
Efterbesiktning sker av uthyraren.

Ovanstående information hittar du även här.

Välkommen att hyra!


Regnbågsvägen 32, 343 74 LIATORP :: Bokningstelefon. 0768-45 65 17