Verksamhet

Liatorps Medborgarhusförening har till uppgift att förvalta och hyra ut lokalerna
i Liatorps Medborgarhus. Föreningen har funnits sedan 1937 och platsen har använts
som uthyrningslokal sedan 1963. Många personer har under årens lopp varit på någon
sorts fest eller något annat arrangemang i Medborgarhuset.

Att fortsätta att förbättra lokalerna har varit en röd tråd genom åren för alla styrelsemedlemmar.
Så även idag. Många arbetstimmar har lagts ner ideellt sedan 1963, då det nuvarande
husets byggdes. Med mycket arbete från Liatorpsborna genomfördes den stora renoveringen 1993.

Ett av styrelsens mål är att Liatorps Medborgarhus ska vara en naturlig samlingspunkt
för Liatorpsborna med omnejd, vare sig det gäller bröllop, födelsedagsfester, studiecirklar,
föreningsverksamhet eller annat.

Genom att tillhandahålla fräscha lokaler, vara lyhörda för hyresgästens önskemål i mån
av finansiella medel i föreningen samt att blicka framåt för kommande behov.

Läs våra stadgar här.

Välkomna till Liatorps Medborgarhus!
Regnbågsvägen 32, 343 74 LIATORP :: Bokningstelefon. 0768-45 65 17